Praca poselska

01

02

Wystąpienia
a

02

02

Interpelacje
a

03

03 

Głosowania
a

Przynależność do komisji

01

02

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
a

04

04

Podkomisja stała do spraw monitorowania gospodarki odpadami
a

02

02

Podkomisja stała do spraw onkologii
a

05

05

Komisja zdrowia
a

03

03 

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
a

06

03 

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty
a