Barbara Dziuk: Andrzej Duda na pewno zawalczy o naprawę wymiaru sprawiedliwości

Barbara Dziuk: Andrzej Duda na pewno zawalczy o naprawę wymiaru sprawiedliwości

Do doskonałości jeszcze daleko… powiedział prezydent Andrzej Duda, co miał na myśli?

Mija pięć lat od wyboru Andrzeja Dudy na prezydenta, który jest młody, a jego atutem jest wykształcenie, zaletami przywiązanie do tradycji i historii w życiu naszego narodu i jednoczesna otwartość na nowe trendy. Co najważniejsze jest lubiany wśród swoich wyborców. Jego kampania wyborcza trwała przez całą kadencję, teraz tylko przyśpieszyła, zaś wszystko co dotąd zostało zrobione wymaga kontynuacji.

Do doskonałości jeszcze daleko… powiedział prezydent Andrzej Duda, co miał na myśli?

Mija pięć lat od wyboru Andrzeja Dudy na prezydenta, który jest młody, a jego atutem jest wykształcenie, zaletami przywiązanie do tradycji i historii w życiu naszego narodu i jednoczesna otwartość na nowe trendy. Co najważniejsze jest lubiany wśród swoich wyborców. Jego kampania wyborcza trwała przez całą kadencję, teraz tylko przyśpieszyła, zaś wszystko co dotąd zostało zrobione wymaga kontynuacji.

Prezydent Andrzej Duda na konwencji podkreślił, że ten miniony czas był czasem służby. I chyba nie muszę dodawać, że krajobraz ekonomiczny Polski zmienił się w tym czasie diametralnie – wzrosły płace, emerytury i poziom materialny rodzin. W kolejnej kampanii chodzi o kontynuację programu poprawy statusu materialnego Polaków i wprowadzenie takich zmian, na które oczekują wyborcy. Prezydent stawia na rozwój gospodarczy i ekonomiczny, dalszą j poprawę polityki prorodzinnej i prozdrowotnej, ale również na szeroko rozumiane bezpieczeństwo, które będzie jednym z priorytetowych zadań w jegoprogramie.

Jak będzie przebiegać kampania?

Podobniej jak poprzednia, DudaBus wróci i odwiedzi najdalsze zakątki Polski, zwłaszcza te, które leżą daleko od Polski centralnej i te, które nadal borykają się z różnymi problemami, nieznanymi miastom i miasteczkom dobrze rozwiniętym. Prezydent zadeklarował, że będzie wdzięczny za każdą obecność, za każdą uściśniętą dłoń, za każdą uwagę, także za każdą krytykę, pozwalająca naprawiać Rzeczypospolitą i robić to, co jest istotne dla ludzi. Oczywiście w kampanię włączą się posłowie, wszyscy członkowie PiS, sympatycy i wolontariusze naszej partii. Popieramy prezydenta i chcemy jego ponownego wyboru. Przed nami kolejne wybory, w które będziemy bardzo zaangażowani.

Polacy uważają, że funkcjonowanie służby zdrowia należałoby uleczyć…

Prezydent Andrzej Duda też to widzi i zapowiadając Narodową Strategię Onkologiczną, uznał, że co prawda jest to program długoletni, bardzo ważny i bardzo kosztowny, ale konieczny. Założono w nim między innymi podejmowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych, działań mających na celu zwiększenie dostępu do świadczeń opieki rehabilitacyjnej, opieki paliatywnej i hospicyjnej. Na realizację programu przeznaczono kwotę 250 mln zł w tym roku, 450 mln zł to kwoty wydatków zaplanowane na lata 2021-2023, a w latach 2024-2030 szacuje się wydatki na poziomie 500 mln zł rocznie.

Zdrowie Polaków jest priorytetem, a na pewno na tę dziedzinę nasi obywatele ciągle i nieustannie się skarżą. Chorzy Polacy nie stworzą nowoczesnego państwa, ochrona zdrowia jest, na równi z ochroną rodziny i rozwojem szkół, podstawowym warunkiem stworzenia nowoczesnego państwa. To są zadania również dla nas – posłów i senatorów. Ze swej strony mogę dodać, że zarówno jako radna Sejmiku na Śląsku, a potem już jako poseł, prowadziłam i prowadzę cykl publicznych spotkań pt.: Zadbajmy o piękno i zdrowie czy Przemarsze Różowej Wstążki , podczas których stawiam na profilaktykę, a uczestnicy mają możliwość zrobienia różnych badań , w tym mammograficznych.

…a naprawa wymiaru sprawiedliwości?

Naprawa wymiaru sprawiedliwości wiąże się ściśle z poczuciem bezpieczeństwa Polaków. Bez uczciwych i mądrych sędziów, Polska nie będzie sprawiedliwie i dobrze funkcjonowała– powiedział prezydent Andrzej Duda. Wymiar sprawiedliwości nie może stosować innego prawa dla zwykłych obywateli, a innego dla np. celebrytów. Polacy mają konstytucyjne prawo do równego traktowania siebie i swoich spraw w sądach. Mamy prawo do sprawiedliwości, a codziennie jesteśmy obserwatorami krzyczącej niesprawiedliwości. Prezydent Andrzej Duda na pewno zawalczy o tę sprawę.

Ciąg dalszy wprowadzania i naprawiania państwa?

Do doskonałości jeszcze daleko – stwierdził prezydent Andrzej Duda i podkreślił, że jego celem taka Polska, która jest w stanie ochronić słabszych i nie musi bać się silnych. Toważna deklaracja, mówiąca o tym, że nie ma zgody i miejsca w Polsce dlaniesprawiedliwości, ale jest miejsce dla uczciwych Polaków, żeby jednak tak się stało, potrzebna jest kontynuacja rozpoczętej pracy, m.in. naprawa wymiaru sprawiedliwości. Zresztą we wszystkich dziedzinach życia muszą następować zmiany na lepsze, musimy nadal się rozwijać, unowocześniać gospodarkę, rozwijać uniwersytety, akademie i politechniki. Prezydent chciałby, żeby Polska znalazła się w światowej czołówce pod względem rozwoju nauki i technologii.

A co prezydent uważa za szczególnie ważne dla Polaków, co zawarł w swoim programie?

W tej kampanii nadal istotna będzie sprawa podniesienia poziomu życia Polaków. Udało się do tej pory pomóc najsłabszym: dzieciom i emerytom. Najniżej zarabiający mogą liczyć na regularne podwyższanie najniższych pensji. Na pewno trzeba zrobić wszystko, żeby ten poziom się nie obniżał, ale i wesprzeć tych, którym nadal dzieje się źle. Godziwa zapłata za pracę na pewno wzmacnia poczucie bezpieczeństwa w polskich rodzinach. Dodatki na dzieci także zmniejszają dyskomfort spowodowany strachem, że kolejne dziecko może grozić ruiną finansową całej rodziny. Na pewno Polacy muszą czuć się również bezpiecznie poza domem, na ulicy, w parku, na spacerze wieczorem, codzienne bezpieczeństwo jest równie ważne jak bezpieczeństwo państwa. Tu już mówimy o zależnej od władz polityce międzynarodowej. Wizerunek Polski silnej na arenie międzynarodowej, zarówno poprzez gospodarkę jak i poprzez działania mające na celu wzmocnienie obronności kraju, to ważny sygnał dla rodaków – Polska staje się silniejsza.

Warto podkreślić i powtórzyć za prezydentem Andrzejem Dudą, że chcemy Polski, która jest w stanie ochronić słabszych i nie musi bać się silnych.

Barbara Dziuk

Recommended Post